(+371) 641 07 185

MENU CLOSE

Vi er

AQ Law er et juridisk firma, der består af profesionelle jurister med både lokalt og internationalt erfaring, som har forenet deres viden og talenter, for at yde  juridisk assistance til private og erhvervet. Vores nøgleord er profesionell, praktisk, gennemskuelig og respektabel tilgang til vores kunder og deres sager. Vi yder personlig tilgang til enhver kunde og giver vores fulde opmærksomhed til kundens sag.

Vores værdier:

Vores medarbejdere – de er som solister, der hver især mestrer godt deres instrument, og samtidig spiller ind i den samlede orkester for at skabe forenet komposition.

Kreativitet – vi mener, at i den 21 århundrede eksisterer der ingen faste grænser mellem fag og, at kreativitet er et fantastisk værktøj, som kan bringe tværfaglige resultater, også i jura. Vi kender lovgivning og derfor kan sikkert improvisere for at skabe resultater alt afhængigt af de særlige omstændigheder i den konkrete sag.

Innovation – et kig fra siden, oppefra eller nedefra, et nyt syn eller usadvænlig syn er evner som hjælper os at have frit og ubegrænset tilgang til sagens løsninger. Vi sætter pris på innovative tanker og ideer – de er driftskræften til udvikling og forandring.

Kunden - er vores største værdi. Vi arbejder, for at hjælpe dig og uden dig ville vi næppe består. Vi ved, at nogle gange du betror os det vigtigste. Derfor driver vi sagerne med stor omhu, anvender vores professionelle, kreative og innovative evner, for at skabe et godt sammenspil mellem dig og os og vores fælles melodi kunne lyde fantastisk.